انجمن ایرانی تاریخ اسلام- شعبات استانی انجمن
شعبه سبزوار انجمن ایرانی تاریخ اسلام برگزار کرد: همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/18 | 
 همابش ملی " بزرگداشت ابوالفضل بیهقی" بزگزار شد.
در حاشیه این همایش ملی، که مورخ یکم آبانماه 1397  برگزار شد، مراسم رونمایی از کتاب«آویزه های بیهقی» اثر دکتر عبدالرضا مدرس زاده و طرح پژوهشی «اندیش نامه تاریخ نگاران سبزوار» زیر نظر دکتر علیرضا اشتری تفرشی در دانشگاه حکیم سبزواری نیز با همکاری انجمن ایرانی تاریخ اسلام و با حضور رایزنان فرهنگی تاجیکستان و افغانستان برگزار شد.


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.99.112.fa
برگشت به اصل مطلب