انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
دوازدهمین کرسی ترویجی:مبانی فکری، فرهنگی و تاریخی توسعه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/10 | 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه استان یزد برگزار می کند:
دوازدهمین کرسی ترویجی:مبانی فکری، فرهنگی و تاریخی توسعه
 ارائه دهنده: دکتر منصور طرفداری ناقد: دکتر بهزاد کریمی
 یکشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.63.61.fa
برگشت به اصل مطلب