انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
نشست تخصصی «هم‌اندیشی پیرامون درس عمومی تاریخ ایران برای رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/9 | 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام با همکاری انجمن ایرانی تاریخ و دانشگاه الزهرا برگزار کرد:
نشست تخصصی «هم‌اندیشی پیرامون درس عمومی تاریخ ایران برای رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی»
با حضور: هیات مدیره دو انجمن ایرانی تاریخ و ایرانی تاریخ اسلام و مدیران گروههای تاریخ سراسر کشور»
این نشست در روز  چهارشنبه ۷/ ۷/ ۱۴۰۰ ساعت  ۱۹- ۲۱ به صورت مجازی به آدرس Http://webinar.alzahra.ac.ir/esmaeilhasanzadeh برگزار شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find-1.63.157.fa.html
برگشت به اصل مطلب