انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
نشست تخصصی هم اندیشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/9 | 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام با همکاری انجمن ایرانی تاریخ و دانشگاه الزهرا برگزار می‌کند:
نشست تخصصی «هم‌اندیشی پیرامون درس عمومی تاریخ ایران برای رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی»
با حضور: هیات مدیره دو انجمن ایرانی تاریخ و ایرانی تاریخ اسلام و مدیران گروههای تاریخ سراسر کشور»

زمان برگزاری: چهارشنبه ۷/ ۷/ ۱۴۰۰ 
ساعت برگزاری: ۱۹- ۲۱
لینک ورود به نشست:
Http://webinar.alzahra.ac.ir/esmaeilhasanzadeh
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.63.156.fa
برگشت به اصل مطلب