انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
«نقد وبررسی کتاب دولت فاطمیان درمصر؛تحلیلی جدید» برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/1 | 


📜وبینار علمی: «نقد وبررسی کتاب دولت فاطمیان درمصر؛تحلیلی جدید»  طبق وعده قبلی در روز سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۶.۴۵ الی ۱۹.۰۰ برگزار شد.
این وبینار علمی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه اصفهان و گروه تاریخ و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان،  همکاری نشر نی برگزار شد و مدیریت جلسه را دکتر اصغرمنتظرالقائم؛عضو هیئت علمی گروه تاریخ و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان و مدیر انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه اصفهان برعهده داشتند.
.
در این نشست علمی دکتر فاطمه جان احمدی؛عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، دکتر محمدرضاشهیدی پاک عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی؛ و دکتر محمدعلی چلونگر؛عضو هیئت علمی گروه تاریخ و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان به ایراد سخن در نقد و بررسی کتاب " دولت فاطمیان در مصر؛ تحلیلی جدید" پرداختند.


علاقه مندان برای تهیه کتاب می توانند به سایت نشر نی مراجعه کرده و کتاب را با ارسال پستی رایگان خریداری کنند.
لینک خبر در پیچ اینستاگرامی انجمن:
https://www.instagram.com/p/CTtm-c-Ki۶j/?utm_medium=copy_link
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find-1.63.151.fa.html
برگشت به اصل مطلب