انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
نشت علمی بین المللی: «وضعیت شیعیان و تشیع در آمریکا»

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/30 | 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه اصفهان با همکاری گروه تاریخ  و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان برگزارکرد:
نشت علمی بین المللی: «وضعیت شیعیان و تشیع در آمریکا» با سخنرانی پروفسور لیاقت تکیم؛رییس بخش شارجه در اسلام جهانی دانشگاه مک مستر کانادا و مولف کتاب تشیع در آمریکا.

این نشست به تاریخ مقرر دوشنبه ۴ اسفند ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۹ الی ۲۱ به وقت تهران به صورت مجازی به آدرس  https://www.skyroom.online/ch/ehsanreisi/shias برگزار شد.

🔉لینک خبر در پیچ اینستاگرامی انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه اصفهان:
https://www.instagram.com/p/CLbq_Uihebz/?igshid=۱۰uzylxzzronw
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.63.148.fa
برگشت به اصل مطلب