انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
نشست علمی:  «آیا علوم طبیعی در تمدن اسلامی سرچشمه گرفته از اسلام بود؟

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/30 | 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه اصفهان با همکاری پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران برگزار نمود: 

نشست علمی: «آیا علوم طبیعی در تمدن اسلامی سرچشمه گرفته از اسلام بود؟» 

در این نشست دکتر امیرمحمد گمینی استادیار پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران به عنوان مهمان برنامه به ارائه سخن پرداختند و میزبان این نشست دکتر محمدباقر خزائیلی بودند. این نشست به تاریخ شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۹- ساعت: ۱۸ الی ۲۰ به صورت مجازی به آدرس https://lms.amesf.ac.ir/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=۹۶۴۶ برگزار شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.63.144.fa
برگشت به اصل مطلب