انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
«ضرورت مطالعه جوامع اسلامی معاصر»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/30 | 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه اصفهان با همکاری گروه تاریخ دانشگاه اصفهان،دانشگاه المهدی-مهر اصفهان و قطب مطالعاتی فرهنگ و تمدن شیعه در عصر صفویه برگزار کرد:
📜وبینار: «ضرورت مطالعه جوامع اسلامی معاصر»

این نشست در روز  پنجشنبه ۲۰آذر ۱۳۹۹  از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ برگزار شد.

💬لینک برگزاری:
 https://lms.amesf.ac.ir/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=۹۶۴۶

🔉انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه اصفهان
🌐historyislamui

لینک خبر در پیچ اینستاگرام انجمن:
https://www.instagram.com/p/CIUw۷vsDyHI/?igshid=۱mxd۹zx۸bthfl
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.63.143.fa
برگشت به اصل مطلب