انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
سلسله نشست‌ هایی درباره قیام امام حسین (ع)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/29 | 

سلسله نشست‌هایی در باره قیام امام حسین علیه السلام
 
💠 نشست سوم: درنگی در دوگانه حسنین علیهماالسلام برگزار شد. 
این نشست با همکاری انجمن ایرانی تاریخ اسلام، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران و انجمن تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه شهید بهشتی با حضور دکتر مهدی مجتهدی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به تاریخ چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ساعت ۱۶- ۱۸ به صورت مجازی به آدرس  https://sbu.ac.ir/webinar برگزار شد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.63.137.fa
برگشت به اصل مطلب