انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
کنفرانس بین المللی روابط تاریخی ایران و شبه قاره هند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/26 | 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام با همکاری انجمن ملی تحقیقات تاریخی(پاکستان)، دانشگاه تهران و دانشکدگان الهیات و معارف اسلامی و زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:
✅کنفرانس بین المللی(وبینار):
«روابط تاریخی ایران و شبه قاره هند؛ گذشته، حال و آینده»
🗓زمان برگزاری:
۳ بهمن ۱۴۰۰
🕒ساعت شروع: ۱۵
🔗لینک ورود: 
Https://www.skyroom.online/ch/csir.it/ut
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.62.162.fa
برگشت به اصل مطلب