انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
شست علمی:«فرصت ها و چالش های کتاب و کتابخوانی»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/24 | 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه استان بوشهر
   به مناسبت روز و هفته کتاب 
با همکاری مرکز تحقیقات فرهنگ و تمدن خلیج فارس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر  
برگزار می‌کند :
 

نشست علمی:«فرصت ها و چالش های کتاب و کتابخوانی»

زمان: چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ساعت ۲۰ 

لینک مستقیم ورود به نشست:  

https://www.skyroom.online/ch/buedu/vebinar
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find-1.62.159.fa.html
برگشت به اصل مطلب