انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
دومین کنفرانس علمی بین المللی «زبان عربی و تمدن اسلامی؛ زبان عربی و چالش‌های معاصر»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/10 | 
enlightenedفراخوان مقاله :
انجمن ایرانی تاریخ اسلام با مشارکت دانشگاه تهران و دانشگاه کوفه برگزار می‌کند: 
دومین کنفرانس علمی بین المللی «زبان عربی و تمدن اسلامی؛ زبان عربی و چالش‌های معاصر»
محورهای کنفرانس: 
۱.  مطالعات تطبیقی میان زبانهای عربی و شرقی مانند فارسی و ترکی و سریانی و... ؛
۲.  تأثیر قرآن کریم بر ادبیات زبانهای شرقی؛
۳.  مهاجرت متون و تعامل آنها بین ادبیات زبانهای شرقی؛
۴.  ادبیات سفر و دیالکتیک نفس و دیگری؛
۵.  میراث ادبی و ارزشهای عربی- اسلامی و نحوه الهام گیری از آن در تربیت نسل معاصر؛
۶.  جنبش ترجمه در کشورهای جهان اسلام و تأثیر آن بر تعامل تمدنی- فرهنگی؛
۷.  افق مشورتی در استفاده از زبان عربی معاصر در جهان عرب و کشورهای جهان اسلام؛
۸.  عربی‌سازی اصطلاحات و علوم  ترجمه آنها از زبانهای مختلف به عربی و بالعکس؛
۹.  برنامه‌های درسی مدرن در آموزش زبان عربی به افراد غیر بومی؛
۱۰.  جهانی شدن و چالشهای امنیت زبانی برای زبان عربی؛
۱۱.  زبان عربی و چالشهای دیجتیالی و الکترونیکی؛
۱۲.  عربی وتحول هویت دینی و ملی جوامع عرب زبان؛
mailشرایط و نحوه مشارکت:
زبان کنفرانس:
عربی، فارسی، انگلیسی
آخرین مهلت دریافت چکیده مقالات:
۱۰/ ۱۲/ ۲۰۲۱ = ۰۹/ آذر/ ۱۴۰۰= ۵/ ۵/ ۱۴۴۳
آخرین مهلت اطلاع از پذیرش چکیده مقالات:
۲۰/ ۰۱/ ۲۰۲۲= ۳۰/ دی / ۱۴۰۰
آخرین مهلت دریافت اصل مقالات:
۱۰/ ۰۲/ ۲۰۲۲= ۲۱/ بهمن/ ۱۴۰۰
تاریخ برگزاری همایش:
سه شنبه و چهارشنبه ۱- ۲/ ۰۳/ ۲۰۲۲ =  ۱۰و ۱۱/ اسفند/ ۱۴۰۰
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.62.158.fa
برگشت به اصل مطلب