انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
نشست علمی مجازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/21 | 
گروه تاریخ دانشگاه رازی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ اسلام  و انجمن ایرانی تاریخ مرکز کرمانشاه برگزار می کند:  
     
*جلسه آشنایی با ظرفیت های رشته تاریخ، انجمن های علمی و اساتید آموزشی گروه تاریخ دانشگاه رازی*    
         

           زمان برگزاری: شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹      
            ساعت:   ۲۰الی ۲۱ 
           لینک ورود: http://vc۱.razi.ac.ir/history
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.62.123.fa
برگشت به اصل مطلب