انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار پایگاه
انجمن ایرانی تاریخ اسلام با همکاری گروه رجال و خاندانهای اسلامی برگزار می کند:

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/13 | 
 
 • انجمن ایرانی تاریخ اسلام با همکاری گروه رجال و خاندان های اسلامی پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار می کند:

  همایش ملی ابوریحان بیرونی: تاریخ، جغرافیا و مردم شناسی
  ( به مناسبت هزاره درگذشت ابوریحان بیرونی)

  مهلت ارسال چکیده: 30/ 07/ 1397
  مهلت ارسال اصل مقاله: 30/ 09/ 1397
  زمان برگزاری همایش: 18/ 12/ 1397
  مکان: تهران- خیابان ولیعصر(عح)- خیابان شهید عباسپور- خیابان برادران- کوچه شهروز شرقی- پلاک 9.
  متن خبر مورد نظر
  محورهای همایش:

 • تاریخ و گاهشماری در اندیشه و آثار بیرونی
 • تاریخ علم ،فلسفه و ادیان در اندیشه و آثار بیرونی
 • ملل و نحل در اندیشه و آثار بیرونی
 • بیرونی و دانشمندان متقدم
 • تعاملات و مناسسبات علمی بیرونی با دانشمندان معاصر
 • بازتاب آثار و اندیشه های بیرونی در آثار دانشمندان پس از وی
 • کتابشناسی و نسخه پژوهی آثار بیرونی
 • نقد و بررسی ترجمه و شرح آثار بیرونی
 • نقد و بررسی پژوهش های نوین درباره بیرونی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.61.72.fa
برگشت به اصل مطلب