انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار پایگاه
همایش بین‌المللی «گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و چین»  ۲۷و ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/29 | 
همایش بین‌المللی «گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و چین» با همکاری انجمن ایرانی تاریخ اسلام و گروه چینی دانشگاه شهید بهشتی، مطابق زمان اعلامی، ۲۷و ۲۸ مهرماه برگزار گردید.

ایجاد محورهای تحقیقی در زمینه علوم‌ انسانی مثل ایران‌شناسی؛ چین‌شناسی و ایجاد گفتمان‌های تاریخی و فرهنگی و ادیانی و زبانی جهت رشد و توسعه این محورها در فضای آکادمیک دو کشور از محورهای اصلی این همایش دو روزه بود.
این همایش در محیط مجازی برگزار شد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.61.197.fa
برگشت به اصل مطلب