انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار پایگاه
سخنرانی علمی 🔷️ راز ماندگاری امام علی علیه‌السلام در دل های مردمان برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/21 | 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه خراسان رضوی با همکاری انجمن علمی تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار کرد:
سخنرانی علمی 🔷️ راز ماندگاری امام علی علیه‌السلام در دل های مردمان، با سخنرانی دکتر مصطفی گوهری فخرآباد،عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، برگزار شده در تاریخ شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰ ،ساعت ۲۰ به صورت مجازی در سامانه دیدار انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه خراسان رضوی .
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.61.189.fa
برگشت به اصل مطلب