انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار پایگاه
نشست علمی تخصصی «رواداری در سیره سیاسی و اجتماعی پیشوایان دینی» برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/21 | 
به گزارش روابط عمومی انجمن ایرانی تاریخ اسلام، نشست علمی تخصصی «رواداری در سیره سیاسی و اجتماعی پیشوایان دینی» شنبه ۲۹ آبان‌‌ماه ۱۴۰۰ از سوی دانشگاه مذاهب اسلامی و با همکاری انجمن ایرانی تاریخ اسلام برگزار شد. در این نشست دکتر محمدرضا بارانی نایب رئیس انجمن ایرانی تاریخ اسلام به ایراد سخنرانی پرداخت.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.61.182.fa
برگشت به اصل مطلب