انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار پایگاه
وبینار علمی ویژه ایام تاسوعا و عاشورای حسینی(ع): «پژوهش هایی در حوزه قیام امام حسین(ع) و نهضت عاشورا» برگزار شد.

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/21 | 
به همت انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه اصفهان و گروه تاریخ  و ایرانشناسی دانشگاه اصفهان در تاریخ یکشنبه ۲۴ مردادماه۱۴۰۰ساعت ۱۸.۰۰ الی ۲۰.۰۰ برگزار شد:
📜وبینار علمی ویژه ایام تاسوعا و عاشورای حسینی(ع): «پژوهش هایی در حوزه قیام امام حسین(ع) و نهضت عاشورا»
با سخنرانی:
۱.دکتر اصغرمنتظرالقائم؛استادگروه تاریخ دانشگاه اصفهان و مدیر انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه اصفهان(عنوان سخنرانی:امام حسین(ع) احیاگر امامت الهی تداوم تمدن سازی علوی.
۲.دکتر محمد علی چلونگر؛استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان(عنوان سخنرانی:بررسی و نقد مقتل شیخ صدوق).
۲.خانم هدی سلیمی؛دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان(عنوان سخنرانی:بررسی تحلیلی تحریفات عاشورا در مقتل تذکره الشهدا و بازتاب آن).
۳.آقای محمدرضا کاظمی دانشجوی دکتری تاریخ تشیع دانشگاه اصفهان(عنوان سخنرانی:نقد و بررسی کتاب اکسیر العبادات فی اسرار الشهادات فاضل دربندی)‌
 💬لینک برگزاری:
https://www.skyroom.online/ch/ehsanreisi/ashura
🌐historyislamui
لینک خبر در پیچ اطلاع رسانی اینستاگرامی:
https://www.instagram.com/p/CSie۹gHq۵IU/?utm_medium=copy_link
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.61.178.fa
برگشت به اصل مطلب