انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار پایگاه
نشست مشترک هیات مدیره دو انجمن ایرانی تاریخ و تاریخ اسلام

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/4 | 
نشست مشترک هیات مدیره دو انجمن ایرانی تاریخ و تاریخ اسلام برگزار شد:

🔘به گزارش روابط عمومی انجمن ایرانی تاریخ اسلام، امروز چهارشنبه مورخ ۱۴/ ۹/ ۹۷، نخستین جلسه مشترک اعضای هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ اسلام و انجمن ایرانی تاریخ با هدف افزایش همکاری‌ها و انجام فعالیت‌های مشترک، در سالن شهید مطهری دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران به میزبانی انجمن ایرانی تاریخ اسلام برگزار شد. در این نشست نخست، دکتر سید احمدرضا خضری، رئیس هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ اسلام و دکتر شهرام یوسفی فر، رئیس هیأت مدیره انجمن ایرانی تاریخ، بر ضرورت تشکیل و تداوم جلسات مشترک هیأت مدیره دو انجمن تأکید و سیاستهای کلی و راهبردی برای گسترش همکاری‌های دو جانبه را تشریح کردند. همچنین سایر اعضای هیأت مدیره دو انجمن، دیدگاههای خود را در مورد نحوه اجرای برنامه‌ها و اقدامات مشترک بیان کردند. سپس مقرر گردید کارگروهی از نمایندگان دو طرف در اسرع وقت دستورالعمل عملیاتی و پیشنهادی برای فعالیتهای همه جانبه و مشترک را تهیه و برای اقدامات بعدی به هیأت مدیره دو انجمن ارائه نمایند.

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.61.104.fa
برگشت به اصل مطلب