انجمن ایرانی تاریخ اسلام- شعبات استانی انجمن
سخنرانی علمی بین المللی پروفسور ترکان الوان با همکاری شعبه اصفهان انجمن ایرانی تاریخ اسلام برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/26 | 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام ، شعبه اصفهان برگزار کرد:
سخنرانی علمی  بین المللی:
"ارادت ترکان به حضرت رسول (ص) و اهل بیت (ع) و مرثیه و سوگواری در ماتم کربلا از دوران عثمانی تا به امروز" توسط 
پروفسور ترکان الوان ، استاد دانشگاه سلطان محمد فاتح استانبول با همکاری انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه استان اصفهان، گروه تاریخ و ایرانشناسی و  قطب علمی مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در دوره صفویه مورخ دوشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸ در  تالار مهرعلیزاده دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان برگزار شد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find-1.99.120.fa.html
برگشت به اصل مطلب