انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار مجلات علمی
انتشار هفتمین شماره پژوهشنامه تاریخ تشیع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/21 | 
✅ هفتمین شماره فصلنامه پژوهشنامه تاریخ تشیع  به صاحب امتیازی انجمن ایرانی تاریخ اسلام و مدیرمسئولی و سردبیری دکتر سید احمدرضا خضری  منتشر شد.

🖇در این شماره می‌خوانید:
- بررسی موانع نشر و گسترش تشیع در چهارچوب نظریه پخش مطالعه موردی سرزمین های شرق خلافت عباسی در قرون سوم و چهارم؛ ابراهیم احدی قورتولمش؛ محمد سپهری

- سادات در عهد قراقویونلوها؛ بهمن صدر؛ ولی دین پرست

-تحلیل رفتار سیاسی ابوموسی اشعری بر پایه نامه‌نگاری‌ها در دوره خلافت امام علی (ع)؛ علیرضا غلام پور

- همکاری با حکومت جائر از منظر سیدبن‌طاووس و ابن ‌فهد حلی؛ محمدامین فندرسکی پور؛ سعید طاوسی مسرور؛ امداد توران

- خوانشی بر روابط تاریخی عبدالملک با امام سجاد (ع)؛ عباس میرزایی

- تحلیل گفتمان‌ عاشوراپژوهی در ایران معاصر (۱۳۴۰ تا ۱۳۹۰)؛ سید حسین یوسفی فخر

https://www.sh-isihistory.ir/
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find-1.65.213.fa.html
برگشت به اصل مطلب