انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
کنفرانس بین المللی روابط تاریخی ایران و شبه قاره هند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/26 | 

انجمن ایرانی تاریخ اسلام با همکاری
 انجمن ملی تحقیقات تاریخی(پاکستان)،
دانشگاه تهران و دانشکدگان الهیات و معارف اسلامی
و زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران برگزار کرد:
✅کنفرانس بین المللی «روابط تاریخی ایران و شبه قاره هند؛ گذشته، حال و آینده» به تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۰،ساعت ۱۵ به صورت وبینار کنفرانس به آدرس Https://www.skyroom.online/ch/csir.it/ut برگزار شد.
گزارش تصویری از این برگزاری:
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find-1.62.162.fa.html
برگشت به اصل مطلب