انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار پایگاه
نشست علمی تخصصی "نسخه های خطی، گنجینه‌ای بین‌المللی؛ آشنایی با فعالیت های ملی و بین‌المللی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب" برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/31 | 
نشست علمی تخصصی "نسخههای خطی، گنجینه‌ای بین‌المللی؛
آشنایی با فعالیت های ملی و بین‌المللی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب"
با سخنرانی دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب و به همت انجمن ایرانی تاریخ شعبه خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد، در تاریخ سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ از ساعت ۱۲ الی ۱۳ در دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، تالار شهید عبدالکریمی به صورت حضوری و آنلاین در پلتفرم دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد به آدرس اینترنتی (http://vroom.um.ac.ir/isihistory-mashhad)🔗  مشهد برگزار شد.

 


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find-1.61.212.fa.html
برگشت به اصل مطلب