انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار پایگاه
نشست علمی؛تخصصی:"نقش زبان در تمدن سازی" برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/5/30 | 
📌به همت انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه استان اصفهان ؛ گروه تاریخ و ایرانشناسی و معاونت فرهنگی -دانشجویی دانشکده ادبیات دانشگاه  اصفهان با همکاری دفترهم اندیشی،دانش افزایی و اندیشکده استادان و نخبگان دانشگاه اصفهان برگزار شد:
⭕️نشست علمی؛تخصصی:"نقش زبان در تمدن سازی"

 این نشست تخصصی مورخ یکشنبه ۴ دی ماه ۱۴۰۱،ساعت۱۲.۱۵الی ۱۴.۰۰
با سخنرانی آقایان:
دکتر سید اصغر میرباقری فرد؛ عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان:«تعامل زبان فارسی و عرفان اسلامی و نقش آن در فرهنگ اسلامی ایرانی»

دکترمحمدحسین رامشت؛عضو هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه اصفهان: «زبان، اندیشه، فراورش تمدنی»

دکتر رسول رکنی زاده؛عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه اصفهان: «نمود اندیشه حکمی در آموزش عالی»

دکتر محمد خاقانی،عضو هیئت علمی گروه عربی دانشگاه اصفهان: «نقش زبان در فرایند تمدن سازی»


به صورت حضوری در تالار صائب  دانشکده ادبیات  و علوم انسانی دانشگاه اصفهان برگزار و همزمان به صورت آنلاین 
از طریق لینک 
https://www.skyroom.online/ch/islamhistoryui/the-role-of-language-in-civilization-development پخش گردید.

historyislamui
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find-1.61.210.fa.html
برگشت به اصل مطلب