انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار پایگاه
امضای تفاهم نامه همکاری مابین انجمن ایرانی تاریخ اسلام و بنیاد ایرانشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/31 | 
✅به گزارش روابط‌عمومی انجمن، تفاهم نامه همکاری مابین انجمن ایرانی تاریخ اسلام و بنیاد ایرانشناسی منعقد گردید. این توافقنامه در ۸ ماده و ۶ تبصره به تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱توسط جناب آقای دکتر عباس احمدوند، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و جناب آقای دکتر سید احمدرضا خضری، رئیس انجمن ایرانی تاریخ اسلام به امضا رسید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find-1.61.199.fa.html
برگشت به اصل مطلب