انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار پایگاه
نشست علمی "بررسی اندیشه های تمدن ساز شهید بهشتی"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/20 | 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه اصفهان،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اصفهان،دفتر هم اندیشی استادان و گروه تاریخ دانشگاه اصفهان به مناسبت هفتم تیر؛سالگرد شهادت ۷۲ تن در دفتر حزب جمهوری اسلامی به دست مزدوران استکبار جهانی برگزار می کنند
نشست علمی بررسی اندیشه های تمدن ساز شهید بهشتی
🖋سخنرانان:
حجه الاسلام و المسلمین آقای مهدی مستاجران؛رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اصفهان.
دکتر اصغر منتظرالقائم؛عضو هئیت علمی گروه تاریخ و دبیر هم اندیشی استادان دانشگاه اصفهان و مدیر انجمن ایرانی تاریخ اسلام .
حجه الاسلام و المسلمین دکتر حسین عزیزی؛عضو هئیت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان.
دکتر وجیه میری؛دانشجوی پسا دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان.
دکتر زهرا سادات کشاورز؛فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه.
دکتر زهرا سلیمانی؛فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه .
دکتر فرشته بوسعیدی؛فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه.
خانم پریسا افقری؛دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان.
 🗓 زمان:سه شنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۱
⏰ساعت: ۹ الی ۱۲
🗺تالار مرحوم دکتر مهرعلیزاده دانشکده ادبیات
historyislamui

انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه اصفهان،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اصفهان،دفتر هم اندیشی استادان و گروه تاریخ دانشگاه اصفهان به مناسبت هفتم تیر؛سالگرد شهادت ۷۲ تن در دفتر حزب جمهوری اسلامی به دست مزدوران استکبار جهانی برگزار می کنند
نشست علمی بررسی اندیشه های تمدن ساز شهید بهشتی
🖋سخنرانان:
حجه الاسلام و المسلمین آقای مهدی مستاجران؛رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اصفهان.
دکتر اصغر منتظرالقائم؛عضو هئیت علمی گروه تاریخ و دبیر هم اندیشی استادان دانشگاه اصفهان و مدیر انجمن ایرانی تاریخ اسلام .
حجه الاسلام و المسلمین دکتر حسین عزیزی؛عضو هئیت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان.
دکتر وجیه میری؛دانشجوی پسا دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان.
دکتر زهرا سادات کشاورز؛فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه.
دکتر زهرا سلیمانی؛فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه .
دکتر فرشته بوسعیدی؛فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه.
خانم پریسا افقری؛دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه اصفهان.
 🗓 زمان:سه شنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۱
⏰ساعت: ۹ الی ۱۲
🗺تالار مرحوم دکتر مهرعلیزاده دانشکده ادبیات
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find-1.61.164.fa.html
برگشت به اصل مطلب