انجمن ایرانی تاریخ اسلام- شعبات استانی انجمن
همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک طوسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 
به گزارش روابط عمومی انجمن ایرانی تاریخ اسلام با همکاری انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه خراسان رضوی، همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک طوسی(در چند پنل همزمان) در روز چهارشنبه مورخ 30 آبان ماه 1397 برگزار شد.

گزارش تصویری از برگزاری این همایش بین المللی و لینک بازتاب خبری  همایش بین المللی هزاره خواجه نظام الملک طوسی در صدا وسیما

http://www.irinn.ir/fa/news/643698/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.99.96.fa
برگشت به اصل مطلب