انجمن ایرانی تاریخ اسلام- شعبات استانی انجمن
انجمن ایرانی تاریخ شعبه اصفهان برگزار کرد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/3 | 
انجمن ایرانی تاریخ شعبه اصفهان مورخ 10 آذر ماه 1397 نمایشگاه کتاب انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه را  در خصوص حوزه علوم انسانی برگزار نمود.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.99.103.fa
برگشت به اصل مطلب