انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اطلاعات ثبت نام
شرایط و نحوه عضویت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۸ | 
شرایط و حق عضویت

الف: عضویت پیوسته: موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته تاریخ اسلام و نیز گرایشات مختلف و مرتبط با تاریخ هستند، نظیر، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تاریخ ایران اسلامی، تاریخ اسلام، تاریخ معاصر و..  و رشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته در آیند


ب: عضویت وابسته : اشخاصی که دارای درجه کارشناسی یا دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تاریخ بوده و مدت 5 سال در یکی از رشته های مذکور شاغل باشند،می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.
پ: عضویت دانشجویی: این عضویت برای کلیه دانشجویانی که در رشته تاریخ و تاریخ و تمدن ملل اسلامی مشغول تحصیل بوده و هنوز مدک کارشناسی نگرفته اند در نظر گرفته شده است.

ت: عضویت افتخاری: این عضویت برای جذب شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام آنها در حوزه تاریخ حائز اهمیت خاص باشد یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثری و ارزنده ای نموده باشند پیش بینی شده است.
حق عضویت:
اعضای پیوسته غیر هیئت علمی:  پنجاه هزار تومان
اعضای پیوسته هیئت علمی: دویست هزار تومان

اعضای حقوقی: پنج میلیون تومانمدارک لازم جهت عضویت: یک قطعه عکس 3*4 ، کپی صفحه اول شناسنامه، کارت ملی(دو رو)، آخرین مدرک تحصیلی، تکمیل فرم عضویت (به پیوست ضمائم است)


شماره حساب انجمن ایرانی تاریخ اسلام  جهت واریز حق عضویت
شماره حساب :135877204بانک تجارت، شعبه اردیبهشت، بنام انجمن ایرانی تاریخ اسلام
خواهشمند است پس از واریز وجه تصویر فیش واریزی به اضافه سایر مدارک درخواستی را به آدرس info@isihitory.ir، ایمیل نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88742477-021 داخلی: 7362 انجمن ایرانی تاریخ اسلام تماس حاصل فرمائید.


info@isihistory.ir 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.68.77.fa
برگشت به اصل مطلب