انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
ردیه نویسی علیه شیعه در قرن دهم هجری قمری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/15 | 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه استان اصفهان برگزار می کند:
ردیه نویسی علیه شیعه در قرن دهم هجری قمری 
سخنران: دکتر رسول جعفریان
 16 بهمن ماه ۱۳۹۶


نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.63.67.fa
برگشت به اصل مطلب