انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
مبانی کیهان شناختی اندیشه طبقاتی در ایران باستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/10 | 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه استان یزد برگزار می کند:
مبانی کیهان شناختی اندیشه طبقاتی در ایران باستان
ارائه دهنده:دکتر سامان قاسمی
ناقد:دکتر شهناز حجتی
سه شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.63.60.fa
برگشت به اصل مطلب