انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
سلسله نشست های علمی روابط صفویان با دولت های شیعه در هندوستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/10 | 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام، شعبه استان اصفهان، برگزار می کند:
سلسله نشست های علمی روابط صفویان با دولت های شیعه در هندوستان
نشست چهارم:نظام شاهیان و صفویان
سخنران:دکتر محمد زین العابدین
سوم دی ماه1396


نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.63.59.fa
برگشت به اصل مطلب