انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
سلسله نشست‌ هایی درباره قیام امام حسین (ع)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/29 | 
🔊سلسله نشست‌هایی در باره قیام امام حسین علیه السلام
 
💠 نشست دوم: تبیین قیام امام حسین(ع) و بررسی  آراء و نظریات در مورد اهداف قیام برگزار شد.

این نشست باهمکاری انجمن ایرانی تاریخ اسلام، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و انجمن علمی تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه شهید بهشتی با حضور دکتر اصغر قائدان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مورخ شنبه ۲۹شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۸-۲۰ به صورت مجازی به آدرس لینک: https://sbu.ac.ir/webinar برگزار شد
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.63.136.fa
برگشت به اصل مطلب