انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
نشست علمی کرونا و عوامل زیرساختی تمدن بشر برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/23 | 

به گزارش روابط عمومی انجمن ایرانی تاریخ اسلام، نشست علمی "کرونا و عوامل زیرساختی تمدن بشر" در تاریخ ۱۳/ ۰۲/ ۱۳۹۹ با سخنرانی دکتر سید احمدرضا خضری برگزار شد.
این نشست با همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی و انجمن ایرانی تاریخ اسلام، تحت عنوان سلسله نشستهای میان رشته ای دانشگاه شهید بهشتی در قالب وبینار برگزار شد.
https://webinaronline.ir/Default.aspx?PageName=JoinMeeting&Action=Autologon&&Gid=ba۴۵۶۸۳۶-۲۶b۳-۴۴af-۸۸۶۹-۳a۷cb۸da۴۷e۳
فایل صوتی این سخنرانی را می توانید از اینجا دانلود تمایید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.63.124.fa
برگشت به اصل مطلب