انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
گزارش تصویری هشتمین کنگره بین المللی انجمن ایرانشناسی اسپانیا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/2 | 
مراسم افتتاحیه کنگره


سخنرانی های مراسم افتتاحیه:

سخنرانی دکتر خضری رئیس هشتمین کنگره بین المللی انجمن ایرانشناسی اسپانیا و رئیس انجمن ایرانی تاریخ اسلامسخنرانی سفیر اسپانیا در ایران، جناب آقای دکتر ادواردو لوپز بوسکتس در مراسم افتتاحیه کنگره

تصاویری از پنل های برگزار شده و سخنرانی های علمی در هشتمین کنگره بین المللی انجمن ایرانشناسی اسپانیانشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.62.89.fa
برگشت به اصل مطلب