انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
همایش بین‌المللی آسیب‌شناسی مطالعات تاریخ و سیره‌اهل بیت(ع)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۱ | 
نخستین پیش‌نشست همایش بین‌المللی آسیب‌شناسی مطالعات تاریخ و سیره‌اهل بیت(ع) ، سه‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷، ساعت ۹ تا ۱۲در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزارشد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.62.82.fa
برگشت به اصل مطلب