انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
نخستین همایش ملی گروس شناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۸ | 
مرکز تحقیقات کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ اسلام و انجمن ایرانی تاریخ شعبه استان کردستان برگزار می کند:

نخستین همایش ملی گروس شناسی (بیجار – 14و15 تیرماه1397)

محورهای همایش: 
الف-تاریخی و باستان شناسی: گروس در دوره های مختلف تاریخی- نقش گروس در تاریخ سیاسی-اجتماعی کردستان ایران- مفاخر گروس- مطالعات و کاوشهای باستان شناسی.

ب- فرهنگی: هنر و معماری- صنایع دستی: فرش بیجار و برند سازی جهانی- گویش گروسی- اماکن مذهبی و زیارت گاهها- دین و دیانت؛ جلوه های همبستگی در گروس-فرهنگ ، فولکلور و ادبیات عامه- قابلیت ها وظرفیت های گردشگری- راهکارهای توسعه فرهنگی.   
        
ج- اجتماعی: اقشار و طبقات اجتماعی- مردم شناسی- سبک زندگی- آسیب شناسی پدیده مهاجرت و کاهش جمعیت در منطقه‌ گروس- راهکارهای توسعه اجتماعی.

د: محیط زیست و جغرافیا: کوه ها و دشت ها-اقلیم- حیات وحش و مناطق حفاظت شده-آب- ظرفیت ها و تهدیدهای زیست محیطی.

ه- اقتصادی: بازار و تجارت- اقتصاد کشاورزی-  اقتصاد دام - صنایع و معادن - راهکارهای توسعه اقتصادی منطقه.

مهلت ارسال مقالات:   31 اردیبهشت 1397
وب سایت همایش:
 http://research.iausdj.ac.ir  

شماره تلفن دبیرخانه علمی همایش:  08733282603


نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.62.66.fa
برگشت به اصل مطلب