انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
بزرگداشت استاد میرهاشم محدث و رونمایی از کتاب نزهه القلوب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۵ | 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام، شعبه استان زنجان، برگزار می کند:
بزرگداشت استاد میرهاشم محدث و رونمایی از کتاب نزهه القلوب
۲۸ آذرماه ۱۳۹۶


نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.62.57.fa
برگشت به اصل مطلب