انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
همایش «کاربرد دایره المعارف در پژوهش؛ اهمیت و ضرورت»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/25 | 
همایش «کاربرد دایره المعارف در پژوهش؛ اهمیت و ضرورت»
با حضور دکترمحقق داماد، دکتر حداد عادل، دکتر پاکتچی، دکتر صفری فروشانی، دکتر احمدوند، دکتر زین العابدینی، دکتر اسماعیلی، دکتر کافی
28 آذر ماه 1396

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.62.56.fa
برگشت به اصل مطلب