انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
کارگاه نقد و بررسی تاریخنگاری و تاریخنگری حسین مونس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/29 | 
 انجمن ایرانی تاریخ اسلام (​شعبه اصفهان) برگزار می کند:
کارگاه نقد و بررسی تاریخنگاری و تاریخنگری حسین مونس
مهلت ارسال چکیده: 20 آبان ماه
 


نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.62.45.fa
برگشت به اصل مطلب