انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/1 | 
نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با همکاری انجمن ایرانی تاریخ اسلام 16 آذرماه 1396 برگزار خواهد شد.
آخرین مهلت ارسال مقالات: 30 آبان
وب سایت همایش: http://www.icrl.ir
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.62.38.fa
برگشت به اصل مطلب