انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخر خراسان در ادب فارسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/25 | 
دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخر خراسان در ادب فارسی 27 مهرماه 1396 در مشهد برگزار خواهد شد.
آخرین مهلت ارسال مقالات 31 شهریورماه
آدرس سامانه همایش: http://iclp.ir/fa/
 
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.62.37.fa
برگشت به اصل مطلب