انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
معرفی کتاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/30 | 
نشست تخصصی برگزار شد
رونمایی و معرفی ترجمۀ بغیهالطالب لایمان ابی‌طالب، اثر محمد بن رسول برزنجی شافعی
توسط شعبه خراسان رضوی به مناسبت بیستمین سالگرد تاسیس کتابخانه تخصصی امیرالمومنین علی علیه السلام در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ در دانشگاه فردوسی مشهد و به صورت مجازی از طریق لینک زیر
 (https://didar.um.ac.ir/joinroom/ferdowsi/isihistory-mashhad) برگزار شد.
دسترسی به فیلم کامل این نشست از طریق کانال تلگرامی انجمن در لینک زیر:
https://t.me/anjomaniranitarikheslam/۱۴۲۵


از مجموعه نشست‌های بیستمین سال تاسیس 
کتابخانۀ تخصصی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، مشهد (https://t.me/joinchat/PAb۸rX۸۶۷_XKS۳KT) 
🔗انجمن ایرانی تاریخ اسلام، شعبه خراسان رضوی (https://t.me/joinchat/Q۵۱۳hpG۳۷lt۰Nsj۰)
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.62.160.fa
برگشت به اصل مطلب