انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
پیش نشت همایش بین المللی ابوطالب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/30 | 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام با همکاری دبیرخانه همایش بین المللی حضرت ابوطالب (ع) برگزار نمود:  نشست علمی «نقد و بررسی مدخل ابوطالب (ع) در ویرایشهای سه گانه دایره المعارف اسلام لیدن»

ارائه دهنده: دکتر محمد محمودپور

زمان: شنبه ۲۵ بهمن ماه؛ ساعت  ۱۰- ۱۲
لینک برگزاری:
https://vc.miu.ac.ir/Abutalib
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.62.139.fa
برگشت به اصل مطلب