انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
همایش ملی گروس شناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/18 | 
نخستین همایش ملی گروس شناسی در بیجار برگزار شد.
براساس گزارش روابط عمومی انجمن ایرانی تاریخ اسلام این همایش که برای نخستین بار در روزهای 14و15 تیرماه1397در بیجار برگزار شد دارای محورهای زیر بوده است:
    در بخش تاریخی و باستان شناسی: گروس در دوره های مختلف تاریخی- نقش گروس در تاریخ سیاسی-اجتماعی کردستان ایران- مفاخر گروس- مطالعات و کاوش های باستان شناسی/
در بخش فرهنگی: هنر و معماری- صنایع دستی: فرش بیجار و برندسازی جهانی- گویش گروسی- اماکن مذهبی و زیارتگاه ها- دین و دیانت؛ جلوه های همبستگی در گروس-فرهنگ، فولکلور و ادبیات عامه- قابلیت ها وظرفیت های گردشگری- راهکارهای توسعه فرهنگی،
در بخش اجتماعی: اقشار و طبقات اجتماعی- مردم شناسی- سبک زندگی- آسیب شناسی پدیده مهاجرت و کاهش جمعیت در منطقه گروس- راهکارهای توسعه اجتماعی.
در بخش محیط زیست و جغرافیا: کوه ها و دشت ها-اقلیم- حیات وحش و مناطق حفاظت شده-آب- ظرفیت ها و تهدیدهای زیست محیطی
و در بخش اقتصادی: بازار و تجارت- اقتصاد کشاورزی- اقتصاد دام - صنایع و معادن - راهکارهای توسعه اقتصادی منطقه.
    
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.62.111.fa
برگشت به اصل مطلب