انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار پایگاه
نشست علمی آثار و نتایج هجرت امام رضا علیه السلام به خراسان در تاریخ تشیع برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/21 | 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه خراسان رضوی  با همکاری انجمن علمی تاریخ و تمدن ملل اسلامی  و دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزار کرد:

نشست علمی آثار و نتایج هجرت امام رضا علیه السلام به خراسان در تاریخ تشیع

🔷با حضور دکتر سعید طاووسی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ؛زمان برگزاری  یکشنبه ۱۳ تیر ماه 🕰 ساعت ۲۱:۱۵ برگزار شد.
 سامانه دیدار انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه خراسان رضوی 🔗https://didar.um.ac.ir/joinroom/ferdowsi/isihistory-mashhad

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.61.175.fa
برگشت به اصل مطلب