انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار پایگاه
شعبه کرمانشاه انجمن برگزار کرد: نشست تخصصی «اوضاع اقتصادی مسلمانان و بازارهای مدینه در صدر اسلام(عصر رسالت)»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/20 | 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه کرمانشاه با همکاری گروه تاریخ دانشگاه رازی برگزار کرد:
 نشست تخصصی «اوضاع اقتصادی مسلمانان و بازارهای مدینه در صدر اسلام(عصر رسالت)»
این نشست تخصصی با سخنرانی دکتر حسین علی بیگی، مدرس گروه تاریخ دانشگاه رازی کرمانشاه و میزبانی دکتر طلعت ده پهلوان، عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در روز چهارشنبه، ۹ تیر ۱۴۰۰ به صورت آنلاین به آدرس http://vc۵.razi.ac.ir/ry۴wv۸ng۹i۰m برگزار شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.61.173.fa
برگشت به اصل مطلب