انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار پایگاه
سه نشست نوروز تاریخی برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/20 | 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه خراسان رضوی با همکاری انجمن علمی تاریخ و تمدن ملل اسلامی برگزار کرد:

|نوروز تاریخی ۱۴۰۰🌿|نشست اول

با برنامه‌های 🔹نشست اول : نوروز در خراسان بزرگ،       🔹 نشست دوم : احیای مراسم نوروز در ایران دوره اسلامی و        💥صندلی داغ💥 با حضور دکتر ثنایی       🗓 در تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۰ ،  ساعت ۱۹:۰۰برگزار شد.

🌐لینک برنامه
https://didar.um.ac.ir/joinroom/ferdowsi/isihistory-mashhad
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.61.168.fa
برگشت به اصل مطلب