انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار پایگاه
سخنرانی علمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/20 | 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه خراسان رضوی برگزار کرد:

بایسته‌های فهرست نویسی نسخ خطی در دانشگاه‌
(بررسی جلد نخست  فهرست دانشکدۀ الهیات)
با سخنرانی:
استاد سیدصادق حسینی اشکوری
کتاب شناس و نسخه پژوه

این رویداد مورخ یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ . ساعت ۱۱ الی ۱۲  در دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، تالار شهید عبدالکریمی به دو صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.
در حاشیه این مراسم اهدای کتاب «بر حاشیه فهارس مخطوطات، دفتر اول» به کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد از سوی مولف محترم، استاد سید صادق حسینی اشکوری. صورت پذیرفت.
◀️ لینک پخش زنده: (https://didar.um.ac.ir/joinroom/ferdowsi/isihistory-mashhad) 

🔗دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
 (https://t.me/ElahiateMashhad)🔗انجمن ایرانی تاریخ اسلام، شعبه خراسان رضوی (https://t.me/joinchat/Q۵۱۳hpG۳۷lt۰Nsj۰)
​​​​​​
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find-1.61.166.fa.html
برگشت به اصل مطلب