انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار پایگاه
نشست علمی "بایسته‌های فهرست نویسی نسخ خطی در دانشگاه‌"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/20 | 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه خراسان رضوی برگزار می کند

بایسته‌های فهرست نویسی نسخ خطی در دانشگاه‌
(بررسی جلد نخست  فهرست دانشکدۀ الهیات)

استاد سیدصادق حسینی اشکوری
کتاب شناس و نسخه پژوه

⏰یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ . ساعت ۱۱ الی ۱۲  
دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، تالار شهید عبدالکریمی

◀️ لینک پخش زنده (https://didar.um.ac.ir/joinroom/ferdowsi/isihistory-mashhad) (ورود به صورت مهمان)

🔗دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
 (https://t.me/ElahiateMashhad)🔗انجمن ایرانی تاریخ اسلام، شعبه خراسان رضوی (https://t.me/joinchat/Q۵۱۳hpG۳۷lt۰Nsj۰)
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.61.166.fa
برگشت به اصل مطلب